Wij proberen, voor zover dit in onze mogelijkheid ligt, onze patiënten eerlijk en open te informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de acupunctuur.

Wij hopen, door onze benaderingswijze een openheid te creëren waarin ook onvrede bespreekbaar is.
Mochten er desondanks zich toch ptoblemen voordoen die niet bespreekbaar zijn, dan kunt u zich richten tot een klachten commissie waarvan wij  folders in de wachtkamer hebben staan.

Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.