Wij starten uw eerste bezoek met een uitgebreid intakegesprek.
Hierbij worden niet alleen vragen gesteld over uw hoofdklacht maar wordt ook naar andere lichaamsfuncties en het geestelijk welbevinden gevraagd. Als laatste voelen we uw pols en kijken we naar uw tong .
Aan de hand van al deze bevindingen stellen wij een Oosterse diagnose.

De behandeling heeft zijn uitwerking op de mens in zijn totaliteit en heeft invloed op het geheel van lichamelijke en geestelijke problemen.
Bij acupunctuur wordt gewerkt aan het bestrijden van de oorzaak en niet alleen aan de symptoombestrijding. Daarom zoeken we naar verbanden tussen de diverse klachten die u aangeeft.

Nadat de diagnose is gesteld wordt een behandelplan opgesteld en wordt deze met u besproken. Naast uitleg over de behandeling maken we afspraken met u over de behandelfrequentie en over de behandelduur.
Ook wordt er direct een evaluatiemoment vastgesteld waarbij we bekijken of de behandeling het gewenste resultaat heeft opgeleverd en of het zinvol is om de behandeling nog voort te zetten.
Uiteindelijk wordt het eerste bezoek meestal afgesloten met een behandeling. Deze kan naast het plaatsen van naaldjes ook bestaan uit het toepassen van cuptechnieken of moxa.